ďťżWYCINKA drzew na działce budowlanej

Gosia Łódź - 18-11-2003 09:40
Witam mam kilak pytań związanych z wycinką drzew na działce budowlanej...
1. Kiedy należy płącić za wycinkę- podobnież jeżeli prowadzi się działlność nawet w innym miejsu to trzeba 0,1% wartości drzew?
2. Jak należy pisac, rozmawiać, aby wydali zgodę na wszystkie jakie się chce a nie tylko pod budynek ?
3. Ile może kosztować koszt wycięcia wysokiego starego drzewa ponad 20 metry?
I inne cenne uwagi chętnie wysłucham
edmd@pai.net.pl

RYDZU - 19-11-2003 08:17

Witam mam kilak pytań związanych z wycinką drzew na działce budowlanej...
1. Kiedy należy płącić za wycinkę- podobnież jeżeli prowadzi się działlność nawet w innym miejsu to trzeba 0,1% wartości drzew?
2. Jak należy pisac, rozmawiać, aby wydali zgodę na wszystkie jakie się chce a nie tylko pod budynek ?
3. Ile może kosztować koszt wycięcia wysokiego starego drzewa ponad 20 metry?
I inne cenne uwagi chętnie wysłucham
edmd@pai.net.pl
No to kolejno
1) przelicznik 0,1 do stawek za wycięcie jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Absurd faktycznie polega na tym, że jak się handluje ziemniakami na giełdzie to też jest działalność i płaci sie normalną stawkę za każdy cm obwodu drzewa.
2) Pisać trzeba dużo, że te drzewa zagrazają bezpieczeństwu i zdrowiu, najlepiej podeprzeć się petycją podpisaną przez sąsiadów (kolega tak zrobił), tutaj tzeba się wykazać inwencją. Ale generalnie wszystko jest w tym perzypadku wielka niewiadomą - po złożeniu pisma dostaniesz informację o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie. Perzyjdzie pan/pani i bedzie te drzewa oglądać i opisywać. Niczego nie sugeruję, ale podobno skuteczna może być "rozmowa" z tą osobą (nie praktykowałem - ale jak ci bardzo zależy....) ;)
3) Koszty wycięcia - masz na mysli opłatę za zezwolenie czy pracę drwala? Żebyu nie komplikować napiszę o jednym i drugim:
Decyzję na drzewo możesz dostać odmowną, i wtedy możesz wystąpić o decyzję odpłatną - tylko musisz sobie przekalkulować czy ci się to opłaci. Ja za 2 topole o obwodach 150 i 175 cm na które nie dostałem "normalnej" zgody mam zapłacić około 1600 PLN.
Tabelę o stawkach za drzewa uzyskasz pewnie do wglądu w stosownym urzędzie (może w necie też gdzieś jest).
A robota drwala - zależy jak trafisz :) jak ja sie orientowałem to oferowali mi wycięcie moich "drzewek" (25 - 30 metrów wysokości) po 400 - 500 PLN za sztukę - ale i warunki do wycinki były nijakie: cała robota praktycznie z podnośnika (brak miejsca) i ścinanie po kawałku tak duzym by można go było zrzucić w bezpieczne miejsce. Ostatecznie skończyło się na kwocie 100 PLN za drzewo. Przyjechał facet i wyciął wszystko tak jak chciałem w kilka godzin.

Co jeszcze dodać? - Ach - wycinka nielegalna (bez zezwolenia) - kary są trochę wyższe niż stawki za odpłatne wycięcie drzewa. Ale warto najpierw poznać taryfikator bo może się okazać że wytniesz sobie 20 metrowe drzewo na działce i nieopatrznie będzie to np dąb. Wtedy chyba cena działki nie pokryje wysokości kary... :(

To tyle moich dywagacji na temat wycinki. Całość podparta doświadczeniem - kończę wycinkę i czekam na kolejne decyzje odnośnie drzew (mam ich baaaardzo duzo)

PozdrawiamGosia Łódź - 19-11-2003 09:19
Po 1 fajna stronka
http://republika.pl/dedio/menu.htmal.rudzki - 21-11-2003 02:14
Co do stawek. to jeżeli nie prowadzizs działalności nie płacisz nic, jezeli prowadzisz działalnośc gosp.,ale nie jest ona związana w żaden sposób z twą działaką to płacisz 0,1 stawki, jeżeli to jest dział. gosp. związana z twą stawką to pełne 100%!!!!. kwoty są straszne i obliczone za drzewa i krzewy!!! Obliczyć je można sobie mierząc swe drzewka na wysokości 130 cm po obwodzie i przemnożyć przez kwotę stawki i współczynnik. Ja mam na swej działce 9 jesionów i wg. stawki musiałbym zapłacić ok 5000 zł za wycinkę, więc oczywiście na głowę nie upadłem i najprawdopodobiej użyję innej metody, ale o tym kiedy indziej. Pozdrawiam.

RYDZU - 21-11-2003 09:01
Właśnie byłem w urzędzie w sprawie kolenej decyzji. Jest śmieszna sprawa z tymi stawkami. Przy wycince odpłatnej (w moim przydadku topoli) dla osoby fizycznej jest stawka 47,71 za cm obwodu drzewa.
Wynik jest mnożony przez 0,1 (stawka dla tego gatunku drzewa, wchodzi w to takze klon jesionolistny i cos jeszcze). Gdybym prowadził działalność gospodarczą i wycinka byłaby z nią nie związana to wynik mnożono by jeszcze razy 0,1 :o Ale działalności nie prowadzę, więc mam do zapłaty 1500 pln. A tak by było 150 zł.Gosia Łódź - 21-11-2003 11:59
Coś ta interpretacja przepisów jest beznadziejna.
To jest jedna ze stronek Wydziału Ochrpny Środowiska Urzędu Miasta
i wynika z opisu troszkę inaczej..

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje na wniosek właściciela lub zarządcy Prezydent Miasta w formie decyzji administracyjnej. Prezydent może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo zastąpienie drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami.
Zezwolenia nie wymaga usuwanie drzew i krzewów: & owocowych z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, & sadzonych na plantacjach, & których wiek nie przekracza 5 lat, Usuwanie drzew i krzewów objętych ochroną, a także w lasach, na gruntach leśnych i wałach przeciwpowodziowych wymaga indywidualnych uzgodnień z odpowiednimi jednostkami (Urząd Wojewody, Starosty, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych lub Nadleśnictwo Celestynów).
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien określać: & przyczynę i termin zamierzonego usunięcia, & przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania terenu, na którym rośnie zieleń przeznaczona do usunięcia, & dla drzew: rodzaj i gatunek oraz obwód pnia w cm mierzony na wysokości 130 cm, & dla krzewów: wielkość powierzchni w m2, z której krzewy zostaną usunięte. W przypadku kolizji realizowanej inwestycji z istniejącym zadrzewieniem, do wniosku inwestor winien załączyć: & decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, & plan zagospodarowania działki, & inwentaryzację zadrzewienia na aktualnej odbitce z mapy zasadniczej miasta w skali 1:500, & projekt gospodarki drzewostanem określający drzewa do wycięcia i do adaptacji, & projekt przyrodniczego zagospodarowania działki (jednostki organizacyjne i osoby prawne). Przyczyny uzasadniające wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: & kolizja z realizowaną inwestycją lub rozbudową obiektu (w przypadku, gdy plan zagospodarowania przestrzennego nie zawiera zapisów o zakazie wycinki drzew), & zagrożenie ludzkiego życia lub zdrowia przez rosnące drzewa i krzewy np. groźba zawalenia się drzewa w pobliżu przebywania lub zamieszkania ludzi, & zagrożenie przez drzewa lub krzewy uszkodzenia lub zniszczenia mienia przekraczającego ich wartość, & powodowanie w miejscach zamieszkania zaciemnienia i zawilgocenia obiektów umożliwiających rozwój grzybów i innych organizmów chorobotwórczych, & gdy drzewa i krzewy są źródłem rozprzestrzeniania się chorób pasożytów i szkodników zagrażających środowisku, a nie można ich wyeliminować w inny sposób & drzewa obumarłe, zasychające, & zły stan zdrowotny drzew, wygląd estetyczny, samosiewy porastające gruzowiska, opuszczone posesje, wrastające w fundamenty, & rosnące w pasie gruntu nad urządzeniami sieci uzbrojenia terenu, pod liniami energetycznymi, & w pasie drogowym przy modernizacji dróg, & wiatrołomy i wiatrowały (po uprzednim powiadomieniu), & przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Opłata skarbowa: 5 zł za wniesienie wniosku plus 50 groszy za każdy załącznik oraz 76 zł za wydanie decyzji (zwolnienie z opłat - zezwolenie wydane przedsiębiorcom). Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów ustala się przy udzielaniu zezwolenia na ich usunięcie wg stawek ustalanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów (podlegają zmianie co roku). Jeżeli zezwolenie przewiduje możliwość przesadzenia drzew lub krzewów, termin uiszczenia opłat odracza się na okres 2 lat od przesadzenia. Jeżeli przesadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność Prezydent umorzy należność z tytułu ustalonej opłaty. zwolnienia z opłat za usuwanie drzew& na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, & na których usunięcie osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcom uzyskała zezwolenie, & jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń, po uzgodnieniu z wojewodą, & jeżeli usunięcie jest związane z odnową i zabiegami pielęgnacyjnymi drzew znajdujących się na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, & które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych albo bezpieczeństwu żeglugi, & które zagrażają bezpieczeństwu ruchu kolejowego i drogowego, & z obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wałów powodziowych i terenów w odległości co najmniej 3 m od wału oraz koryt cieków w związku z ochroną przed powodzią oraz zatrzymaniem wód, & które posadzono na terenach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nie przewidujące zadrzewień lub zakrzewień, & usuwanie z terenów zieleni miejskiej, parków ustanowionych przez Radę Gminy oraz ogródków działkowych w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi, stawki opłat i kar obowiązujące od 1.07.2003 r.& opłaty za usuwanie drzew. Stawki podano w złotych za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi. Dla drzew o niższym pniu, obwód należy mierzyć bezpośrednio pod koroną. W razie usuwania drzew mających więcej niż jeden pień, opłatę oblicza się za każdy pień oddzielnie,Wysokość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, ustala się przy zastosowaniu współczynnika 0,1.Wysokość opłaty za usunięcie drzew gatunków topól-mieszańców euroamerykańskich i gatunku klon jesionolistny ustala się przy zastosowaniu współczynnika 0,1. & kary pieniężne za usunięcie bez zezwolenia Prezydenta Miasta lub zniszczenie drzew. Stawki podano w złotych za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości ścięcia. W przypadku uschnięcia drzewa w okresie zawieszenia kary lub usunięcia drzewa wraz z korzeniami, wysokość kary ustala się na podstawie pomiaru dokonanego na wysokości szyi korzeniowej (podstawy pnia). & osobom fizycznym karę pieniężną wymierza się stosując podane poniżej stawki pomnożone przez współczynnik 0,1.
obwód pnia w cm: do 25 26-50 51-100 101-200 pow. 200
topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew:
opłata: 10,82 21,65 45,61 47,71 58,84
kara: 23,00 43,00 91,00 95,00 117,00
klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące), kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna, daglezja, choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona:
opłata: 29,42 56,33 112,77 112,77 112,77
kara: 58,00 112,00 225,00 225,00 225,00
dąb, grab, buk, lipa igliczna, głóg -- forma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik, platan klonolistny, wiąz:
opłata: 71,57 186,23 375,00 563,86 729,70
kara: 143,00 372,00 750,00 1127,00 1459,00
jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik:
opłata: 375,00 563,86 729,70 1113,60 1496,30
kara: 750,00 1127,00 1459,00 2227,00 2992,00
Opłata za usunięcie 1 m2 krzewów wynosi 129,90 zł.al.rudzki - 21-11-2003 22:36
Gosia ma rację więc zapłacisz (pzrynajmniej powienieneś) 0 zł - jeśli nie prowadzisz działalności gosp.Gosia Łódź - 22-11-2003 20:08

Właśnie byłem w urzędzie w sprawie kolenej decyzji. Jest śmieszna sprawa z tymi stawkami. Przy wycince odpłatnej (w moim przydadku topoli) dla osoby fizycznej jest stawka 47,71 za cm obwodu drzewa.
Wynik jest mnożony przez 0,1 (stawka dla tego gatunku drzewa, wchodzi w to takze klon jesionolistny i cos jeszcze). Gdybym prowadził działalność gospodarczą i wycinka byłaby z nią nie związana to wynik mnożono by jeszcze razy 0,1 :o Ale działalności nie prowadzę, więc mam do zapłaty 1500 pln. A tak by było 150 zł.
Czyli reasumując, jeżeli Urząd nie uważa, aby drzewo było zagrozeniem, a chcesz je wyciąc jako osoba fizyczna to ZA ICH ZGODĄ - nazywasz to ODPŁATNIE - płacisz opłatę 0,1* 47,71* obwód w cm - ujętą w przepisach jako karę.? Jaka musi zaistnieć sytuacja że w odpowiedzi jest ODPŁATNIE?

Czyli jakbyś to zrobił bez ich zgody też zapłącił byś 0,1*95,00*obwód w cm .
Apropo to intryguje mnie jeszzce jedno: stawka 47,71 jest na drzewa w obwodzie powyżej 100cm, a przy kwocie 1500 wyliczyłam 31,43cm, dla tego obwodu stawka jest niższa - 21,65zł.za cm.
Mógłbyś przedstawić sposób w jaki Urzędy naliczają opłaty?

Kwoty podstaw są rózne , ale same nazewnictwo - odpłatnie.
Więc interpretacje ... ile ludzi tyle opinii
A teraz nurtuje mnie jeszzce 1 interpretacja...działka jest współwłasnością małżeńską, jedna osoba jest według przepisów przedsiębiorcą...to powinno się liczyć stawkę 0,1 od połowy majątku czyli od połowy dzrew ?::))))) w mojej interpretacji tak:)RYDZU - 24-11-2003 07:24

Czyli reasumując, jeżeli Urząd nie uważa, aby drzewo było zagrozeniem, a chcesz je wyciąc jako osoba fizyczna to ZA ICH ZGODĄ - nazywasz to ODPŁATNIE - płacisz opłatę 0,1* 47,71* obwód w cm - ujętą w przepisach jako karę.? Jaka musi zaistnieć sytuacja że w odpowiedzi jest ODPŁATNIE?

Czyli jakbyś to zrobił bez ich zgody też zapłącił byś 0,1*95,00*obwód w cm .
Apropo to intryguje mnie jeszzce jedno: stawka 47,71 jest na drzewa w obwodzie powyżej 100cm, a przy kwocie 1500 wyliczyłam 31,43cm, dla tego obwodu stawka jest niższa - 21,65zł.za cm.
Mógłbyś przedstawić sposób w jaki Urzędy naliczają opłaty?

Kwoty podstaw są rózne , ale same nazewnictwo - odpłatnie.
Więc interpretacje ... ile ludzi tyle opinii
A teraz nurtuje mnie jeszzce 1 interpretacja...działka jest współwłasnością małżeńską, jedna osoba jest według przepisów przedsiębiorcą...to powinno się liczyć stawkę 0,1 od połowy majątku czyli od połowy dzrew ?::))))) w mojej interpretacji tak:)
Generalnie - jest to pokręcone. Jak we wniosku napiszesz od razu , że chcesz odpłatnie to zapomnij o zgodzie nieodpłatnej na jakiekolwiek drzewo - kazda gmina szuka kasy a ty im spadasz z nieba.
Ja zrobiłem tak - pierwszy wniosek na nieodpłatne - wpisałem wszystko co tylko trochę przypominało drzewa ( z małymi wyjatkami). A jak dostałem decyzję to zacząłem się zastanawiać co dalej. I w rezultacie wystąpiłem drugi raz z wnioskiem o odpłatną decyzję na dwa konkretne drzewa które mi jeszcze przeszkadzały.
Ztawka jest faktycznie 47,71 - moje drzewa mają ponad 1,5 metra w obwodzie co daje 2x150x47,71=14313 i wynik mnozony x0,1 (bo to topole) = 1431 zł (wartość przybliżona) + 76 zł za wydane decyzji.
Prawdopodobnie przeoczyłaś właśnie ten współczynnik 0,1 który jes dla topoli, klonu jesionolistnego i czegoś tam jeszcze.
Co do interpretacji przepisów to się nie wypowiadam.

PozdrawiamRYDZU - 27-11-2003 08:47
Z ostatniej chwili:

Właśnie odebrałem ostatnia (na razie ;) ) decyzje dotyczaca wycinki drzew na mojej działce. Miała byc odpłatna, ale się okazało, że od osoby fizycznej to oni nie mogą pobrać pieniędzy - podobno taki jest przepis. W zamian mam posadzić znowu 100m2 krzaczków, ale do końca listopada 2004 - więc mam rok kredytu, a drzewa mogę wyciąć już dzisiaj.

Pozdrawiam zadowolony niezmiernieM@riusz_Radom - 03-08-2004 09:48
Czy dobrze zrozumiałem ?

Przykładowo :
Wycinam na swojej działce, bez zezwolenia, topolę (jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) o obwodzie 125 cm i teraz przyjdzie mi zapłacić karę :
Stawka : 95 zł za cm pomnożona razy 10 % ("znizka" dla osoby fizycznej") = 9.5 zł /cm

120 x 9.5 zł = 1140 zł kary za drzewo ??

Czy dobrze liczę ?- 03-08-2004 13:33
Czy te przepisy odnoszą się do drzew i krzewów zinwentaryzowanych (tj. zaznaczonych na mapie)? Mam na działce pełno samowysiewających się klonów jesionolistnych tworzących niezły śmietnik. Działka była sadem więc rosną też stare drzewa owocowe.
Co robić?
Nadmieniam, że gmina jest wyjątkowo wredna...agiszonek - 03-08-2004 18:38
ja kupilam dzialke wygladającą jak brzozowy lasek (kilka tysiecy drzewek samosiejek). Chciałam być w porządku więc zwróciłam się do gminy z zapytaniem jak prawnie wygląda sytuacja (nie pisałam od razu wniosku, ponieważ inwentaryzacja tego drzewostanu zajęłaby mi chyba ze 2 lata). Przyjechała Pani z urzędu i pooglądała działkę. Powiedziała, żeby duże drzewa zostawić a resztę (około 5m wysokości) traktuje jako do 5 lat i nie trzeba na nie zezwolenia. Prosiła tylko by ciąć od jesieni do wiosny. Moja gmina też jest wyjątkowo wredna, ale jak widać czasem pokazuje ludzką twarz :)Gosia Łódź - 03-08-2004 20:10
Dokąłdnie u mnie skończyło się to tak, ze napisałm że drzewa sa suche, ze zagrażają zdrowiu, życiu, moim i okolicznych-podczas przechodzenia przez drogę iii dostałam pozowlenie bez problemów:)

Ale trzeba pisać, ze są chore, stare, spruchniałe i wszystkiemu zagrażają.kapelusik - 04-08-2004 10:01
To link do rozporządzenia o opłatach
http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.c...ver=-1&jedn=-1

A to link do rozporządzenia o karach:
http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.c...ver=-1&jedn=-1M@riusz_Radom - 04-08-2004 13:06

To link do rozporządzenia o opłatach
http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.c...ver=-1&jedn=-1

A to link do rozporządzenia o karach:
http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.c...ver=-1&jedn=-1

nie tak do końca, proponuje poczytac :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów.

(Dz. U. Nr 113, poz. 1074)

Na podstawie art. 47l ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

2) przypadki zawieszenia obowiązku uiszczenia kar, o których mowa w pkt 1;

3) współczynniki różnicujące wysokość kar, o których mowa w pkt 1, nakładanych na osoby fizyczne.

§ 2. 1. Karę pieniężną nakłada się po stwierdzeniu usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczeniu terenu zieleni albo drzewa lub krzewu, oraz po przeprowadzeniu oględzin, z których sporządza się protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie miejsca oględzin;

2) datę oględzin;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe sporządzającego protokół oraz uczestników oględzin;

4) ustalenia merytoryczne - dane dotyczące:

a) rodzaju, gatunku (odmiany) usuniętego lub zniszczonego drzewa,

b) wielkości obwodu pnia drzewa lub wielkości powierzchni pokrytej krzewami albo wielkości zniszczonego terenu zieleni,

c) datę usunięcia lub zniszczenia,

d) przyczynę usunięcia lub zniszczenia;

5) dane osobowe władającego nieruchomością;

6) podpisy uczestników oględzin.

3. Wydając decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej, uwzględnia się ustalenia zawarte w protokole.

§ 3. 1. Jeżeli drzewo lub krzew zniszczone zostało w stopniu rokującym zachowanie jego żywotności, a władający nieruchomością podjął działania w celu zachowania żywotności uszkodzonego drzewa lub krzewu, postępowanie o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, na pisemny wniosek władającego nieruchomością, może być zawieszone.

2. Jeżeli przez okres 3 lat od wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów drzewo lub krzew zachowało żywotność, wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania.

3. Jeżeli nastąpiła utrata żywotności drzewa lub krzewu w okresie 3 lat od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, wznawia się postępowanie w przedmiocie nałożenia kary.

§ 4. 1. Osobom fizycznym za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia albo zniszczenie drzewa lub krzewu karę pieniężną nakłada się, stosując jednostkowe stawki kar, przemnożone przez współczynnik 0,1.

2. Jeżeli drzewo lub krzew zachowało żywotność po zdarzeniu, na skutek którego mogło nastąpić zniszczenie, karę pieniężną nakłada się, stosując jednostkowe stawki kar, przemnożone przez współczynnik 0,01.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. 3)vector - 04-08-2004 16:23
Polecam lekturę rozdziału 4 nowej ustawy o ochronie przyrody (z 16.04.2004). Są istotne zmiany dot. ludzi prowadzących działalność gosp.
Cytowane wyżej rozporządzenia są nadal aktualne, ale nie do końca zgodne z nową ustawą.

Zresztą zobaczcie sami:
USTAWA:
Art.*86.*1.*Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1) (...)
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
(...)

ROZPORZĄDZENIE:
§*4.*Wysokość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, ustala się przy zastosowaniu współczynnika 0,1.

VECTORM@riusz_Radom - 04-08-2004 18:33
Czyli w końcu jak sprawa się ma do osób fizycznych NIE będących przedsiębiorcami?

Czy nadal przy wymierzaniu kary stosuje się do nich współczynnik 0.1 ??- 19-11-2004 19:14
Na samym środku mojej działki rośnie dąb (na oko ze 150 lat) na samym środku.
Drzewo rośnie tak, że wypada w planie domu. Czy takie drzewo będą mógł swobodnie wyciąć, czy jego wielkość i wiek jakoś komplikują sprawę?aib Marianna - 20-11-2004 18:53

Na samym środku mojej działki rośnie dąb (na oko ze 150 lat) na samym środku.
Drzewo rośnie tak, że wypada w planie domu. Czy takie drzewo będą mógł swobodnie wyciąć, czy jego wielkość i wiek jakoś komplikują sprawę?
:o Starostwo nie powinno wydać decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli nie będzie ona poprzedzona decyzją Wydziału Ochrony Środowiska, zezwalającą na wycinkę; w przeciwnym razie decyzja o pozwoleniu na budowę będzie obarczona wadą - trwałą - skutkującą o jej nieważności. :o- 22-11-2004 15:40
Pozostaje pytanie, czy Wydział Ochrony Środowiska może nie wydać pozwolenia na wycinkę drzewa obdarzonego takimi rozmiarami.aib Marianna - 22-11-2004 21:04

Pozostaje pytanie, czy Wydział Ochrony Środowiska może nie wydać pozwolenia na wycinkę drzewa obdarzonego takimi rozmiarami. :o Może nie wydać, dziwne byłoby, gdyby bez oporów wydał.
150-letni dąb to już "okaz" :o
:o podrzucam odnośne przepisy z USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
Rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
Art. 78. Rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.
Art. 83. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
3. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
4. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Art. 84. 1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
Art. 85. 1. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
2. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 1) 270 zł - przy obwodzie do 25 cm;
2) 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1.000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1.500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2.100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 2.700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8) 3.500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.
3. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. :o
:o opłaty za wycinkę
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.d...fn=default.htm
:o Kary za wycinkę
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.d...fn=default.htm
:o ustawa o ochronie przyrody
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.d...fn=default.htmslaw - 22-11-2004 22:10

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=default.htm Fajne linki :lol:

Przypominają mi styl zeznań Millera przed Komisją Śledczą - mówić tak, żeby nic nie powiedzieć.aib Marianna - 22-11-2004 22:42

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=default.htm Fajne linki :lol:

Przypominają mi styl zeznań Millera przed Komisją Śledczą - mówić tak, żeby nic nie powiedzieć. :oops: sorry :oops: chyba coś kiepsko ściągnęłam; w dodatku nie wiem dlaczego :oops: :oops:
Na wszelki wypadek podaję AKTUALNE przepisy
na tematy jak wyżej. :o
:o USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
o ochronie przyrody :o

:o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 906)
W sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów :o

:o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 907)
w sprawie jednostkowych stawek kar za usuwanie drzew :o
Pozdrawiam :(